Loading...

Điểm chuẩn các trường Đại Học, Học Viện khu vực Hà Nội

DANH  SÁCH ĐIỂM CHUẨN TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

(Bao gồm toàn bộ các trường Đại Học và học viện trong Công lập và ngoài Công lập)

CLICK VÀO TRƯỜNG LỰA CHỌN ĐỂ XEM ĐIỂM CHUẨN

STT Tên trường Mã trường Mô Hình
1 Đại học Quốc Gia Hà Nội Công lập
2 Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) QHI Công lập
3 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) QHT Công lập
4 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) QHX Công lập
5 Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) QHE Công lập
6 Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) QHF Công lập
7 Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) QHL Công lập
8 Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) QHS Công lập
9 Khoa Y Dược (ĐHQG Hà Nội) QHY Công lập
10 Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) QHQ Công lập
11 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam NVH Công lập
12 Học viện Báo chí Tuyên truyền TGC Công lập
13 Học viện Chính sách và Phát triển HCP Công lập
14 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông BVH Công lập
15 Học viện Hành chính Quốc gia HCH Công lập
16 Học viện Kỹ thuật Mật mã KMA Công lập
17 Học viện Ngân hàng NHH Công lập
18 Học viện Ngoại giao HQT Công lập
19 Học viện Nông nghiệp Việt Nam HVN Công lập
20 Học viện Phụ nữ Việt Nam HPN Công lập
21 Học viện Quản lý Giáo Dục HVQ Công lập
22 Học viện Tài Chính HTC Công lập
23 Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam HTN Công lập
24 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam HYD Công lập
25 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội BKA Công lập
26 Trường Đại học Công đoàn LDA Công lập
27 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA Công lập
28 Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội CCM Công lập
29 Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp DCN Công lập
30 Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung VHD Công lập
31 Trường Đại học Dược Hà Nội DKH Công lập
32 Trường Đại học Điện lực DDL Công lập
33 Trường Đại học Giao thông vận tải GHA Công lập
34 Trường Đại học Hà Nội NHF Công lập
35 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội KCN Công lập
36 Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp DKK Công lập
37 Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Quốc Dân KHA Công lập
38 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội DKS Công lập
39 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA Công lập
40 Trường Đại học Lao động Xã hội DLX Công lập
41 Trường Đại học Lâm nghiệp LNH Công lập
42 Trường Đại học Luật Hà Nội LPH Công lập
43 Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội MDA Công lập
44 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp MTC Công lập
45 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu MCA Công lập
46 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam MTH Công lập
47 Trường Đại học Ngoại thương NTH Công lập
48 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội DNV Công lập
49 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh SKD Công lập
50 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội SPH Công lập
51 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội GNT Công lập
52 Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội TDH Công lập
53 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội DMT Công lập
54 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội C01 Công lập
55 Trường Đại học Thủy lợi TLA Công lập
56 Điểm chuẩn Đại học Thương Mại TMA Công lập
57 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội VHH Công lập
58 Trường Đại học Xây dựng XDA Công lập
59 Trường Đại học Y Hà Nội YHB Công lập
60 Trường Đại học Y tế Công cộng YTC Công lập
61 Viện Đại học Mở Hà Nội MHN Công lập
62 Trường Đại học Đông Đô (*) DDD Dân Lập
63 Trường Đại học Phương Đông (*) DPD Dân Lập
64 Trường Đại học Thăng Long (*) DTL Dân Lập
65 Trường Đại học Đại Nam (*) DDN Dân Lập
66 Trường Đại học FPT (*) FPT Dân Lập
67 Trường Đại học Hòa Bình (*) HBU Dân Lập
68 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*) DQK Dân Lập
69 Trường Đại học Nguyễn Trãi (*) NTU Dân Lập
70 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (*) DBH Dân Lập
71 Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (*) FBU Dân Lập
72 Trường Đại học Thành Tây (*) DTA Dân Lập
73 Trường Đại học Thành Đô (*) TDD Dân Lập
74 Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*) DCQ Dân Lập
Chia sẻ bài viết này: