Loading...

Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm - Đại Học Sư Phạm đào tạo và cấp bằng

Nghiệp vụ sư phạm (NVSP) là một khoá học bổ trợ cho các giáo viên hoặc những người muốn trở thành giáo viên để có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin đứng lớp, giảng dạy hiệu quả.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được coi là một tiêu chuẩn chuyên môn quan trọng đối với giáo viên và những người có nhu cầu giảng dạy, giúp cho giáo viên các cấp, những người muốn trở thành giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy và có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn trong ngành giáo dục. Toàn bộ các chứng chỉ đều được các trường Cao đẳng, Đại học sư phạm uy tín hàng đầu cấp bằng (trường CĐ Sư Phạm Trung Ương, ĐH Sư Phạm Hà Nội...) Thí sinh xem chi tiết dưới đây:

Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư Phạm Mầm Non – Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư Phạm Mầm Non – Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương 15/05/2023 | 9:47 am

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm Mầm Non (hay còn gọi là chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục Mầm Non) là một loại chứng chỉ dành cho những người muốn làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Đây là một khóa đào tạo ngắn hạn nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng […]

Chứng chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Giáo Dục Đặc Biệt – Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương

Chứng chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Giáo Dục Đặc Biệt – Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương 27/03/2023 | 2:33 am

Nghiệp vụ sư phạm giáo dục đặc biệt là lĩnh vực đào tạo nhằm chuẩn bị cho các giáo viên, cán bộ giáo dục chuẩn bị giảng dạy với các học sinh có nhu cầu đặc biệt. Các học sinh có nhu cầu đặc biệt bao gồm: những học sinh khuyết tật, học sinh có […]

Chứng chỉ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non – Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương

Chứng chỉ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non – Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương 27/03/2023 | 3:04 am

Chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non (hay còn gọi là chứng chỉ quản lý mầm non) là một loại chứng chỉ được cấp cho những người đã hoàn thành chương trình đào tạo về quản lý giáo dục mầm non. Chương trình này nhằm mục đích cung cấp cho các giáo viên, những […]

Chứng chỉ nghiệp vụ Sư Phạm Giáo Viên Tiểu Học (cấp 1) – Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội II

Chứng chỉ nghiệp vụ Sư Phạm Giáo Viên Tiểu Học (cấp 1) – Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội II 27/03/2023 | 4:02 am

Dành cho những người đã tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành phù hợp như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Toán… có mong muốn trở thành giáo viên dạy tiểu học (cấp 1) Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm Giáo viên Tiểu học là một chứng chỉ được cấp sau khi hoàn […]

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Giáo Viên THCS (cấp 2) – Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội II

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Giáo Viên THCS (cấp 2) – Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội II 27/03/2023 | 4:23 am

Nghiệp vụ sư phạm Trung Học Cơ Sở (THCS) là khoá học cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Giáo Viên THCS. Đây là một khoá học chuyên sâu về lý thuyết và thực hành giảng dạy ở trình độ trung học cơ sở. Khoá học này cung cấp cho giáo viên trung học cơ […]

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo Viên THPT (cấp 3) – Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội II

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo Viên THPT (cấp 3) – Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội II 27/03/2023 | 4:38 am

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo Viên THPT là một loại chứng chỉ được cấp cho những người có nhu cầu trở thành giáo viên trung học phổ thông (THPT) hoặc muốn nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy của mình. Chứng chỉ này được coi là một trong những […]

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng, Đại học – Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội II

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng, Đại học – Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội II 27/03/2023 | 5:21 am

Khoá học bồi dưỡng cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng, Đại học. Đây là một chứng chỉ đào tạo và cấp cho những người muốn trở thành giảng viên giảng dạy tại các trường CĐ, ĐH. Chứng chỉ này cung cấp các kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để giảng dạy […]

Những điều cần biết về Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm

Những điều cần biết về Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm 26/03/2023 | 2:04 pm

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp sau khi người học đã hoàn thành khoá học Nghiệp vụ sư phạm, thời gian học khoảng 2 tháng, hình thức học Trực tiếp tại trường hoặc học Online từ xa. Dưới đây là những thông tin các bạn cần nắm rõ trước khi đăng ký học. […]

Chứng chỉ Montessori – Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương

Chứng chỉ Montessori – Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương 27/03/2023 | 3:20 am

Chứng chỉ Montessori của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là một chương trình đào tạo chuyên sâu về phương pháp Montessori trong giáo dục mầm non. Chương trình này cung cấp các kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho việc thiết kế, triển khai và đánh giá một chương trình giáo dục […]

Chứng chỉ Stem/Steam – Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương

Chứng chỉ Stem/Steam – Trường CĐ Sư Phạm Trung Ương 27/03/2023 | 4:56 am

Khoá học đào tạo cấp chứng chỉ STEM/STEAM là khoá học về một phương pháp giảng dạy toàn diện, kết hợp giữa các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, nghệ thuật và thiết kế. STEM là viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán […]