Loading...

Học Thạc Sĩ - Học Cao Học

Học Thạc sĩ (còn được gọi là học Cao học) là một cấp độ học vấn sau đại học và trước Tiến sĩ. Nó là một bước tiến trong hệ thống giáo dục sau đại học, nhằm đào tạo và nâng cao kiến thức, nghiên cứu, và chuyên môn của người học.

Thời gian học Thạc Sĩ là từ 1.5 đến 2.5 năm với hình thức học kết hợp online từ xa, người học phải hoàn thành các khóa học chuyên sâu, tham gia nghiên cứu, thực tập, và viết luận văn hoặc báo cáo nghiên cứu để chứng minh khả năng nghiên cứu và hiểu biết về lĩnh vực đang theo học. Sau khi hoàn thành chương trình, người học sẽ nhận được bằng cấp Thạc sĩ và có thể tiếp tục nghiên cứu cao hơn như là học Tiến sĩ hoặc bước vào lĩnh vực công việc chuyên môn của mình.

Dưới đây là danh sách các trường Đại học đang tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc Sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thi sinh xem chi tiết dưới đây:

Học Thạc Sĩ

Thạc Sĩ Quản Trị Tài Chính – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Thạc Sĩ Quản Trị Tài Chính – ĐH Quốc Gia Hà Nội 21/07/2023 | 6:25 am

Thạc sĩ Quản trị Tài Chính (Master of Finance – MFM) là một cấp bậc học vị Cao học – Thạc sĩ trong lĩnh vực Tài chính, tập trung vào phân tích tài chính, quản lý rủi ro, đầu tư, và quản lý tài sản. Chương trình này giúp sinh viên nắm vững các kỹ […]

Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội 21/07/2023 | 5:40 am

Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế (Master of International Business – MIB) là một cấp bậc học vị Thạc Sĩ trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý quốc tế. Chương trình này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu […]

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh – ĐH Quốc Gia Hà Nội 21/07/2023 | 4:49 am

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration – MBA) là một cấp bậc học vị Thạc Sĩ – Cao học trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, nhằm cung cấp kiến thức sâu về quản lý và kỹ năng lãnh đạo cho những người muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực […]

[GIẢI ĐÁP]: Thời gian học Thạc Sĩ là mấy năm?

[GIẢI ĐÁP]: Thời gian học Thạc Sĩ là mấy năm? 20/07/2023 | 5:54 am

Thạc sĩ là một cấp bậc học vị cao hơn trong hệ thống giáo dục Đại học, mở ra những cơ hội phát triển sâu hơn về kiến thức và nghiên cứu trong lĩnh vực mong muốn. Một trong những câu hỏi quan trọng mà nhiều người quan tâm khi muốn tiếp tục học lên […]

Thạc Sĩ Tiếng Anh – Học Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh

Thạc Sĩ Tiếng Anh – Học Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh 20/07/2023 | 4:58 am

Thạc sĩ Tiếng Anh – Học Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh là một cấp độ học vấn sau đại học trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh. Đây là một chương trình học Cao học nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh, bao gồm văn học, ngữ pháp, ngôn […]