Loading...

Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế (Master of International Business – MIB) là một cấp bậc học vị Thạc Sĩ trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý quốc tế. Chương trình này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa và quan hệ kinh doanh quốc tế ngày càng phức tạp.

thac si kinh doanh quoc te

Các nội dung đào tạo trong chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế bao gồm:

 • Quản lý kinh doanh toàn cầu: Học về chiến lược kinh doanh toàn cầu, quản lý chuỗi cung ứng quốc tế, và đánh giá thị trường toàn cầu.

 • Kinh doanh quốc tế: Nghiên cứu về quản lý xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, và thỏa thuận thương mại quốc tế.

 • Quản trị đa quốc gia: Tập trung vào quản lý doanh nghiệp hoạt động đa quốc gia, tư vấn quốc tế, và phát triển thị trường nước ngoài.

 • Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp đa văn hóa: Học cách lãnh đạo và làm việc trong môi trường đa văn hóa và đối tác kinh doanh quốc tế.

 • Chiến lược tiếp thị quốc tế: Nghiên cứu về quảng cáo, tiếp thị số, và phân tích thị trường toàn cầu.

 • Quản lý nguồn nhân lực quốc tế: Học về quản lý đội ngũ lao động đa quốc gia và đào tạo nhân viên làm việc trong môi trường quốc tế.

 • Tài chính quốc tế: Nghiên cứu về quản lý tài chính đa quốc gia, rủi ro tiền tệ, và tài chính doanh nghiệp quốc tế.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế cung cấp một góc nhìn toàn diện về thị trường và doanh nghiệp quốc tế, giúp sinh viên hiểu và đáp ứng được các thách thức và cơ hội trong kinh doanh toàn cầu. Các sinh viên trong chương trình này thường có cơ hội tham gia thực tập hoặc trao đổi với các công ty và tổ chức quốc tế để rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm thực tế trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Dưới đây là thông báo tuyển sinh Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế – Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

logo dai hoc quoc te dai hoc quoc gia ha noi

TRƯỜNG QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THẠC SĨ KINH DOANH QUỐC TẾ (MIB)

I. Thông tin về chương trình đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo: Kinh Doanh Quốc Tế

Thời gian đào tạo: 24 tháng, gồm 18 tháng học trên lớp (Học ngoài giờ hành chính) và 6 tháng làm luận văn tốt nghiệp

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt & Tiếng Anh

Mô hình đào tạo: Học toàn phần tại Trường Quốc tế – ĐHQGHN.

Văn bản pháp lý: Quyết định số 4242/QĐ-ĐHQGHN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt Đề án đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị đào tạo trình độ thạc sĩ.

Văn bằng: Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. (tiếng Anh: Master in International Business)

Chỉ tiêu tuyển sinh: 15 học viên/năm

Nội dung đào tạo: Chương trình bao gồm 17 học phần và luận văn tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 64 tín chỉ

Trong đó:
– Khối kiến thức chung: 8 tín chỉ
– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:  47 tín chỉ

+ Bắt buộc:  26 tín chỉ 

+ Tự chọn: 21 tín chỉ

– Khối kiến thức tốt nghiệp (luận văn thạc sĩ):  9 tín chỉ

II. Điều kiên xét tuyển và học phí chương trình đào tạo Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế

1. Điều kiện tuyển thẳng:
1.1. Điều kiện về văn bằng đại học:

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp: Kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh/Marketing/Kinh doanh thương mại/Thương mại điện tử hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh/ Marketing/Kinh doanh thương mại/Thương mại điện tử, trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

1.2. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh):

Có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ (quy định tại mục 2.3 của Thông báo này) tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

2. Điều kiện xét tuyển:

2.1. Điều kiện về văn bằng đại học

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp bao gồm: Kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh/Marketing/Kinh doanh thương mại/Thương mại điện tử hoặc ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh/ Marketing/Kinh doanh thương mại/Thương mại điện tử.

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh/Marketing/Kinh doanh thương mại/Thương mại điện tử và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 05 học phần (15 tín chỉ).

+ Các ngành phù hợp bao gồm: Kinh tế (không có định hướng chuyên ngành/chuyên sâu về Kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh quốc tế/Quản trị kinh doanh/ Marketing/Kinh doanh thương mại/Thương mại điện tử); Kinh tế quốc tế; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Bất động sản; Kinh doanh thời trang và dệt may; Tài chính – Ngân hàng; Bảo hiểm; Kế toán; Kiểm toán và có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 05 học phần (15 tín chỉ).

+ Bổ sung kiến thức: Ứng viên tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp này cần hoàn thành học bổ sung kiến thức gồm 5 học phần (15 tín chỉ), cụ thể như sau:

 • Kinh tế học: 3 tín chỉ
 • Kinh tế quốc tế: 3 tín chỉ
 • Nguyên lí Quản trị kinh doanh
 • Nguyên lí Marketing: 3 tín chỉ
 •  Tài chính quốc tế: 3 tín chỉ

Ghi chú: Ứng viên thuộc diện phải học bổ túc kiến thức được miễn các học phần đã học ở bậc đại học có số tín chỉ tương đương (được thể hiện trong bảng điểm).

2.2. Điều kiện về kinh nghiệm công tác

– Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên và không thuộc diện bổ sung kiến thức: không yêu cầu kinh nghiệm công tác;

– Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học dưới loại Khá hoặc thuộc diện phải học bổ sung kiến thức: yêu cầu ít nhất 18 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh.

2.3. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh)

Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và có chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam khi bắt đầu học các học phần chuyên môn (Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành). Năng lực ngoại ngữ được minh chứng qua một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển với điều kiện thí sinh có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ (đủ 4 kỹ năng) để xét và công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (chứng chỉ ngoại ngữ gửi kèm hồ sơ đăng ký dự tuyển).

– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi các cơ sở tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN công nhận (phụ lục 1 và phụ lục 2).

* Ghi chú: Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.

3. Hồ sơ dự tuyển :

 1. Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường Đại học Quốc Tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội);
 2. Sơ yếu lí lịch;
 3. Bản sao Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; – Chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu;
 4. Xác nhận kinh nghiệm công tác hoặc hợp đồng lao động đối với ứng viên cần đáp ứng yêu cầu này;
 5. Giấy khám sức khỏe;
 6. Bản sao căn cước công dân;
 7. Bản sao giấy khai sinh;
 8. Thư giới thiệu (nếu có);
 9. 04 ảnh 3×4.

Lệ phí xét tuyển: 800.000 VND (nộp cùng hồ sơ đăng kí dự tuyển và không thu thêm bất kì lệ phí khác)

4. Học phí chương trình đào tạo Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế:

– Học phí năm học 2023 – 2024 là 52.875.000 VNĐ (Năm mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

– Lộ trình tăng học phí hàng năm tối đa là 12,5% so với năm học trước (theo Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ).

– Mức học phí trên không bao gồm kinh phí học bổ sung, chuyển đổi kiến thức, phí thi lại, phí học lại, phí gia hạn thời gian, phí bảo vệ lại luận án,… (khi học viên không đảm bảo đúng tiến độ, điều kiện và chất lượng của chương trình đào tạo);

Thông tin liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh Sau đại học, Trường Quốc tế – ĐHQGHN

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chia sẻ bài viết này:

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Bài viết liên quan