Loading...

Chứng chỉ tiếng Anh là một tài liệu chứng nhận khả năng sử dụng tiếng Anh của một người. Có nhiều loại chứng chỉ tiếng Anh khác nhau được cấp bởi các tổ chức trên thế giới, các trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay phổ biến nhất là: Chứng chỉ tiếng anh A2, B2, B1

Chứng chỉ tiếng anh

Bằng A2 Tiếng Anh – Chứng Chỉ Tiếng Anh A2

Bằng A2 Tiếng Anh – Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 28/03/2023 | 3:16 am

Bằng A2 tiếng Anh hay còn gọi là Chứng chỉ tiếng Anh A2 là chứng chỉ khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản, được đánh giá là tương đương với trình độ tiếng Anh bậc 2 trong Khung năng lực ngoại ngữ chung của châu Âu (CEFR). Chứng chỉ tiếng Anh A2 có tầm […]

Bằng B2 Tiếng Anh – Chứng Chỉ Tiếng Anh B2

Bằng B2 Tiếng Anh – Chứng Chỉ Tiếng Anh B2 28/03/2023 | 2:49 am

Bằng B2 tiếng anh hay còn gọi là chứng chỉ tiếng anh B2 là một trong những chứng chỉ tiếng Anh được sử dụng phổ biến để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của một người ở trình độ trung cấp. Nó đánh giá khả năng nghe, nói, đọc và viết của người […]

Bằng B1 Tiếng Anh – Chứng Chỉ Tiếng Anh B1

Bằng B1 Tiếng Anh – Chứng Chỉ Tiếng Anh B1 28/03/2023 | 2:20 am

Chứng chỉ tiếng Anh B1 (CEFR) đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống cơ bản hàng ngày. B1 là một trong các cấp độ trung bình của Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages), đây là hệ thống tiêu chuẩn đo lường […]