Loading...

[GIẢI ĐÁP] Nên học Luật hay Luật Kinh Tế?

Lựa chọn học Luật hay Luật Kinh Tế phụ thuộc vào sở thích, mục tiêu nghề nghiệp và các mục tiêu cá nhân của bạn. Dưới đây là một số thông tin để bạn tham khảo trước khi quyết định nên học Luật hay Luật Kinh Tế ?

Học Luật: Nếu bạn quan tâm đến việc hiểu và áp dụng các quy định pháp luật trong các lĩnh vực như hình sự, dân sự, lao động, gia đình, di trú và vấn đề pháp lý chung, học Luật là một lựa chọn tốt. Học Luật giúp bạn phát triển kỹ năng nghiên cứu, phân tích, lập luận và viết văn phong phú. Bạn có thể trở thành luật sư, công tố viên, người đại diện pháp lý hoặc làm việc trong các tổ chức công cộng, tư nhân hoặc phi lợi nhuận.

Học Luật Kinh Tế: Nếu bạn quan tâm đến mối liên hệ giữa pháp luật và kinh tế, học Luật Kinh Tế là một lựa chọn phù hợp. Chương trình học này kết hợp kiến thức về Luật với các nguyên tắc kinh tế, giao dịch thương mại, tài chính và quản lý kinh doanh. Học Luật Kinh Tế có thể mở ra cơ hội làm việc trong lĩnh vực pháp lý của các công ty kinh doanh, ngân hàng, tài chính, bất động sản hoặc trong các cơ quan quản lý kinh tế.


Giống và Khác nhau giữa Luật và Luật Kinh Tế

Luật và Luật Kinh Tế có một số điểm giống và khác nhau quan trọng. Dưới đây là những điểm tương đồng và khác biệt chính giữa hai ngành này:

Giống nhau:

 1. Cơ sở pháp lý: Cả Luật và Luật Kinh Tế đều dựa trên hệ thống pháp luật và quy định pháp lý.
 2. Mục tiêu đảm bảo công bằng: Cả hai ngành đều nhằm đảm bảo công bằng, bảo vệ quyền lợi và tạo ra sự cân nhắc giữa các bên trong một tình huống pháp lý.
 3. Tư duy pháp lý: Cả Luật và Luật Kinh Tế đều yêu cầu tư duy pháp lý, khả năng phân tích và lập luận logic để hiểu và áp dụng quy định pháp luật.

Khác nhau:

 1. Phạm vi chuyên môn: Luật là một lĩnh vực rộng hơn, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như hình sự, dân sự, lao động, gia đình, di trú, tư pháp và quyền constitution. Trong khi đó, Luật Kinh Tế tập trung vào mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, bao gồm các vấn đề về giao dịch thương mại, tài chính, quyền sở hữu trí tuệ và quyền cạnh tranh.
 2. Nguyên tắc cơ bản: Trong Luật, nguyên tắc cơ bản là áp dụng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên trong một vụ việc. Trong Luật Kinh Tế, nguyên tắc cơ bản là áp dụng các quy tắc và quyền pháp lý trong việc quản lý và điều chỉnh các hoạt động kinh tế.
 3. Đối tượng tác động: Luật tác động rộng rãi lên xã hội và cá nhân. Luật Kinh Tế tác động đặc biệt lên các doanh nghiệp, ngành công nghiệp và thị trường kinh tế.
 4. Kiến thức kỹ thuật: Luật Kinh Tế đòi hỏi kiến thức về kinh tế, tài chính và quản lý kinh doanh, trong khi Luật tập trung nhiều vào việc hiểu và áp dụng quy định pháp luật.

=> Xem thêm: Luật Kinh Tế học trường nào?


Vai trò của ngành Luật và Vai trò của ngành Luật Kinh Tế

Vai trò của ngành Luật:

 1. Bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân và xã hội: Ngành Luật đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức và xã hội. Luật cung cấp các quy tắc và quy định pháp lý để đảm bảo công bằng, sự bình đẳng và sự tuân thủ trong các mối quan hệ xã hội và kinh tế.
 2. Giải quyết tranh chấp: Luật cung cấp khung pháp lý và quy trình giải quyết tranh chấp giữa các bên. Ngành Luật đàm phán, trình diễn và giúp giải quyết tranh chấp thông qua hệ thống tòa án và quy trình pháp lý khác.
 3. Lập pháp và quản lý công lý: Luật là cơ sở để lập pháp và xây dựng hệ thống quản lý công lý. Ngành Luật có vai trò trong việc soạn thảo và áp dụng các luật pháp, luật lệ và quy định, đảm bảo sự tuân thủ và trật tự xã hội.

Vai trò của ngành Luật Kinh Tế:

 1. Điều chỉnh và quản lý hoạt động kinh tế: Luật Kinh Tế đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều chỉnh các hoạt động kinh tế. Nó bao gồm việc thiết lập và áp dụng các quy tắc và quy định về giao dịch thương mại, tài chính, quyền sở hữu trí tuệ và quyền cạnh tranh để đảm bảo sự công bằng và cân nhắc trong hoạt động kinh tế.
 2. Hỗ trợ trong vấn đề pháp lý của doanh nghiệp: Ngành Luật Kinh Tế cung cấp các quy tắc và quy định pháp lý liên quan đến thành lập, hoạt động và giải quyết tranh chấp cho các doanh nghiệp. Nó giúp đảm bảo tuân thủ quyền pháp và giúp doanh nghiệp hoạt động theo cách hợp pháp và bền vững.

=> Xem thêm: Luật Kinh Tế học những môn gì?


Các vị trí công việc sau khi tốt nghiệp ngành Luật

Sau khi tốt nghiệp ngành Luật, có nhiều vị trí công việc mà bạn có thể theo đuổi. Dưới đây là một số ví dụ về các vị trí công việc phổ biến trong lĩnh vực Luật:

 • Luật sư: Là một luật sư, bạn có thể làm việc trong các văn phòng luật, công ty tư nhân, tổ chức phi chính phủ hoặc hành pháp. Công việc của luật sư bao gồm nghiên cứu, tư vấn pháp lý, đại diện trong phiên tòa và giúp đưa ra các giải pháp pháp lý cho khách hàng.
 • Công tố viên: Công tố viên là những người đại diện cho quốc gia trong các vụ án hình sự. Họ tham gia vào quá trình điều tra, đứng tòa và đưa ra lập luận pháp lý để đạt được công lý.
 • Người đại diện pháp lý: Người đại diện pháp lý hoạt động trong việc đại diện và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các vụ kiện dân sự, hôn nhân, gia đình hoặc di trú. Họ cung cấp tư vấn pháp lý, lập hồ sơ và đại diện khách hàng trước tòa án.
 • Chuyên viên pháp lý doanh nghiệp: Trong lĩnh vực này, bạn có thể làm việc trong các công ty và tổ chức để cung cấp tư vấn pháp lý về các vấn đề kinh doanh, hợp đồng, luật lao động, luật thuế và luật thương mại.
 • Quản lý rủi ro và tuân thủ: Các công ty và tổ chức cần chuyên gia về quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật. Vị trí này đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật, đưa ra các chính sách và quy trình phù hợp và xử lý các rủi ro pháp lý.
 • Nhà hoạch định chính sách: Với kiến thức về Luật, bạn có thể làm việc trong lĩnh vực chính sách công cộng hoặc tư nhân, tham gia vào việc soạn thảo và đánh giá các quy định pháp luật mới và tư vấn về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội.

=> Xem thêm: Văn bằng 2 Luật Kinh Tế


Các vị trí công việc sau khi tốt nghiệp ngành Luật Kinh Tế

Sau khi tốt nghiệp ngành Luật Kinh Tế, bạn có thể theo đuổi nhiều vị trí công việc trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số ví dụ về các vị trí công việc phổ biến trong lĩnh vực Luật Kinh Tế:

 • Luật sư kinh tế: Bạn có thể trở thành luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế, tư vấn và đại diện cho các doanh nghiệp trong các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch thương mại, hợp đồng, tài chính và quyền sở hữu trí tuệ.
 • Chuyên viên tuân thủ pháp luật kinh tế: Trong vai trò này, bạn đảm nhận việc đảm bảo rằng các doanh nghiệp và tổ chức tuân thủ các quy định và quy tắc pháp luật kinh tế. Bạn cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho việc xây dựng chính sách tuân thủ và đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật.
 • Nhà hoạch định chính sách kinh tế: Với kiến thức về Luật Kinh Tế, bạn có thể làm việc trong các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế hoặc tư nhân để tham gia vào việc định hình và đánh giá chính sách kinh tế. Vị trí này liên quan đến nghiên cứu, phân tích và đưa ra khuyến nghị về chính sách kinh tế và quy định pháp luật.
 • Chuyên viên quản lý rủi ro tài chính: Trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, bạn có thể làm việc như một chuyên viên quản lý rủi ro tài chính. Vị trí này liên quan đến việc đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro tài chính trong các hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền sở hữu trí tuệ.
 • Chuyên gia thương mại quốc tế: Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bạn có thể làm việc trong các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế hoặc các công ty đa quốc gia.

Có những cách học nào để học Luật và Luật Kinh Tế?

Cách 1: Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng có mong muốn học đại học liên thông ngành Luật, Luật Kinh Tế

Cách 2: Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Cao học có mong muốn học Văn bằng 2 Luật, Luật Kinh Tế theo hình thức học Đại học online từ xa (đây là cách được nhiều người lựa chọn hiện nay)


Kết Luận: Quan trọng nhất, bạn nên tìm hiểu kỹ về chương trình học, cơ hội nghề nghiệp và sở thích cá nhân của mình. Cân nhắc tham gia các buổi thảo luận, tìm hiểu thêm về các ngành học này và tìm cách tương tác với những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bạn quan tâm để có cái nhìn rõ ràng hơn.

Chia sẻ bài viết này:

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Bài viết liên quan