Loading...

Ngành Luật Kinh Tế học những môn gì?

Ngành Luật Kinh Tế kết hợp giữa lĩnh vực Luật và Kinh tế, vì vậy chương trình đào tạo sẽ bao gồm những môn học chuyên sâu trong cả hai lĩnh vực này. Với số tín chỉ trung bình là khoảng 130 – 140 tín chỉ, tương đương với khoảng 4 năm học tại trường đại học. Các môn học chính trong ngành Luật Kinh tế bao gồm các môn cơ bản như lý luận nhà nước và pháp luật, luật kinh tế, tư pháp học, pháp luật đại cương, hợp đồng kinh tế, chính sách tiền tệ, quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp và kế toán.

Ngành Luật Kinh Tế học những môn gì?: Quy trình đào tạo ngành Luật Kinh Tế của các trường Đại học có thể khác nhau chứ không giống nhau 100%. Tuy nhiên trong 4 năm học đại học chuyên ngành Luật Kinh Tế, sinh viên sẽ được học những môn học sau:

nganh luat kinh te hoc nhung mon gi

Sinh viên ngành Luật Kinh Tế


Năm 1: Các môn học chính trong chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế trong năm học đầu tiên (năm 1) bao gồm:

 1. Luật tư pháp và pháp luật Việt Nam
 2. Giáo dục quốc phòng và an ninh
 3. Giáo dục thể chất
 4. Khoa học máy tính
 5. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
 6. Văn học Việt Nam
 7. Lý luận chính trị

Năm 2: Các môn học ngành Luật Kinh tế năm 2 thường bao gồm:

 1. Luật kinh tế: Tiếp tục nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến Luật Kinh tế, bao gồm: Luật đầu tư, Luật cạnh tranh, Luật thương mại quốc tế, Luật bảo vệ người tiêu dùng, Luật tài chính công, Luật chứng khoán, Luật về bảo vệ môi trường, Luật về đất đai và Luật về lao động.
 2. Kinh tế lượng: Nghiên cứu cách sử dụng các công cụ kinh tế lượng để phân tích các dữ liệu kinh tế và đưa ra quyết định kinh doanh.
 3. Học thuật về pháp luật: Đào tạo các kỹ năng và phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực pháp luật, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật và cách áp dụng chúng trong các hoạt động kinh doanh.
 4. Pháp luật về doanh nghiệp: Tìm hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và Luật Cạnh tranh.
 5. Quản lý tài chính: Nghiên cứu các công cụ quản lý tài chính trong doanh nghiệp, bao gồm: Ngân sách, Tài chính doanh nghiệp và Quản lý rủi ro tài chính.
 6. Quản lý chất lượng sản phẩm: Tìm hiểu về quản lý chất lượng sản phẩm, bao gồm: Quản lý chất lượng sản phẩm, Kiểm soát chất lượng và Quản lý chuỗi cung ứng.
 7. Nhân viên và quản lý nhân sự: Nghiên cứu về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, bao gồm: Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên, Đào tạo và phát triển nhân viên, Lương và phúc lợi nhân viên, Quản lý hiệu suất và Quản lý nhân viên.

hoc luat kinh te co kho khong


Năm 3: Các môn học ngành Luật Kinh tế trong năm thứ ba thường có tính chất chuyên sâu hơn và liên quan đến thực tiễn hơn so với năm nhất và năm hai. Một số môn học tiêu biểu trong năm thứ ba của ngành Luật Kinh tế có thể bao gồm:

 1. Quản trị tài sản của doanh nghiệp: Môn học này giúp sinh viên hiểu rõ về quản trị tài sản của doanh nghiệp, từ quản lý và sử dụng các tài sản, đến quản lý các rủi ro, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp.
 2. Luật bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên: Môn học này giới thiệu cho sinh viên về quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, cũng như về trách nhiệm của doanh nghiệp và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.
 3. Luật kinh doanh quốc tế: Môn học này giúp sinh viên nắm được kiến thức về quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh quốc tế, từ các thỏa thuận thương mại đến việc giải quyết tranh chấp liên quan đến thương mại quốc tế.
 4. Luật chứng khoán: Môn học này giúp sinh viên hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán, từ các loại chứng khoán, cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán đến quản lý và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán.
 5. Luật lao động và phúc lợi xã hội: Môn học này giúp sinh viên nắm được kiến thức về các quy định pháp luật liên quan đến lao động và phúc lợi xã hội, từ các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội đến các quy định về thực hành trong môi trường làm việc.

sinh vien hoc luat kinh te


Năm 4 của ngành Luật Kinh tế là giai đoạn cuối cùng của chương trình đào tạo, nơi sinh viên sẽ học các môn học chuyên sâu về pháp luật và kinh tế. Các môn học chủ yếu trong năm 4 bao gồm:

 1. Luật Kinh tế 2: Môn học này sẽ giới thiệu các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng và các bản ghi chú. Học sinh sẽ học cách áp dụng các nguyên tắc pháp lý để giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp.
 2. Luật doanh nghiệp: Môn học này tập trung vào các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm thành lập doanh nghiệp, quản lý và sáp nhập và chuyển nhượng doanh nghiệp. Học sinh sẽ học cách đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên các nguyên tắc pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.
 3. Kinh tế học: Môn học này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản trong kinh tế, bao gồm cung cầu, giá cả và hiệu quả kinh tế. Học sinh sẽ học cách áp dụng các nguyên tắc kinh tế để đưa ra quyết định trong lĩnh vực kinh doanh.
 4. Tư pháp và trọng tài thương mại: Môn học này sẽ giới thiệu các vấn đề pháp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp kinh doanh, bao gồm pháp lý tư pháp và trọng tài thương mại. Học sinh sẽ học cách giải quyết tranh chấp kinh doanh thông qua các quy trình pháp lý.
 5. Luật bảo hiểm: Môn học này sẽ giới thiệu các vấn đề pháp lý liên quan đến ngành bảo hiểm, bao gồm cách giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến bảo hiểm và cách đưa ra quyết định trong lĩnh vực bảo hiểm.
 6. Luật dân sự: Môn học này tập trung vào các vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ dân sự

Ngoài các môn học cơ bản trên, trong năm 4, các sinh viên còn phải thực hiện đồ án tốt nghiệp, đây là một hoạt động rất quan trọng và giúp cho sinh viên có cơ hội thực hành và trau dồi kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Luật Kinh tế.

Chia sẻ bài viết này:

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Bài viết liên quan

Ngành Luật Kinh Tế học trường nào? Thi khối nào?

Ngành Luật Kinh Tế học trường nào? Thi khối nào? 08/04/2023 | 4:01 pm

Ngành Luật Kinh Tế là một lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng. Đây là một trong những ngành học phổ biến tại các trường đại học lớn của nước ...

Ngành Luật Kinh Tế là một lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt là trong bối ...

Hướng nghiệp: Cơ hội việc làm và Mức lương ngành Luật Kinh Tế

Hướng nghiệp: Cơ hội việc làm và Mức lương ngành Luật Kinh Tế 09/04/2023 | 7:54 am

Ngành Luật Kinh Tế đang là một trong những ngành hot của thị trường lao động hiện nay, với nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và quản lý nguồn lực nhân sự cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý trong kinh ...

Ngành Luật Kinh Tế đang là một trong những ngành hot của thị trường lao động hiện nay, với nhu ...

Văn Bằng 2 Luật Kinh Tế – Thông Tin Cần Biết

Văn Bằng 2 Luật Kinh Tế – Thông Tin Cần Biết 08/05/2023 | 5:44 am

Là một chương trình đào tạo dành cho những người đã tốt nghiệp Đại học có mong muốn học thêm một văn bằng đại học thứ 2. Văn bằng 2 Luật Kinh Tế là một chương trình đào tạo được thiết kế để cung cấp kiến thức về các quy ...

Là một chương trình đào tạo dành cho những người đã tốt nghiệp Đại học có mong muốn học thêm ...