Loading...

Điểm chuẩn Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM 2020

Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM là một địa điểm trong tâm trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong y khoa. Hàng năm đào tạo ra đội ngũ các bác sỹ y khoa chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu cần thiết của xã hội

Điểm chuẩn vào Khoa Y – ĐH Quốc gia TPHCM năm 2019 ngành Y khoa Chất lượng cao 23.95 điểm, Dược học CLC là 22.85 điểm, ngành Răng Hàm Mặt CLC là 23.25 điểm.

Dưới đây là Điểm chuẩn Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM 

dhqg

ĐIỂM CHUẨN KHOA Y – ĐH QUỐC GIA TPHCM – 2020 

Đang cập nhật…

load

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM – NĂM 2019

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 7720101_CLC Y khoa Chất lượng cao B00 23.95
2 7720201_CLC Dược học Chất lượng cao B00 22.85
3 7720501_CLC Răng-Hàm-Mặt Chất lượng cao B00 23.25

 

ĐIỂM CHUẨN KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM – NĂM 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 7720101_CLC Y khoa chất lượng cao B00 22.1
2 7720201 Dược học B00 22
3 7720101 Y khoa B00
4 7720201_CLC Dược học Chất lượng cao B00
5 7720501 Răng – Hàm – Mặt B00
6 7720501_CLC Răng-Hàm-Mặt Chất lượng cao B00

 

Di An

Chia sẻ bài viết này:

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Bài viết liên quan