Loading...

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) 2020

Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao,  làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và hội nhập. Chuẩn hoá các chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế.

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐH Quốc Gia TPHCM xét theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 thấp nhất là 20.4 điểm, cao nhất là 25,7 điểm.

Sau đây là Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) 

ktluat

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) – 2020 

Đang cập nhật…

load

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) – NĂM 2019

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 7310101_401 Kinh tế (Kinh tế học) A00, A01, D01 23.75
2 7310101_401C Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) A00, A01, D01 22.9
3 7310101_403 Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) A00, A01, D01 23
4 7310101_403C Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất lượng cao) A00, A01, D01 22
5 7310101_403_BT Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * A00, A01, D01 21
6 7310106_402 Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) A00, A01, D01 25.7
7 7310106_402C Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao) A00, A01, D01 25.2
8 7310108_413 Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) A00, A01, D01 22.1
9 7340101_407 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 24.95
10 7340101_407C Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) A00, A01, D01 24.15
11 7340101_407CA Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 23
12 7340101_415 Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) A00, A01, D01 22.85
13 7340115_410 Marketing A00, A01, D01 25
14 7340115_410C Marketing (Chất lượng cao) A00, A01, D01 24.15
15 7340120_408 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01 25.5
16 7340120_408C Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) A00, A01, D01 24.65
17 7340120_408CA Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 24.5
18 7340122_411 Thương mại điện tử A00, A01, D01 24.65
19 7340122_411C Thương mại điện tử (Chất lượng cao) A00, A01, D01 23.85
20 7340201_404 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01 23.65
21 7340201_404C Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) A00, A01, D01 23
22 7340201_404CA Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 21.65
23 7340201_404_BT Tài chính – Ngân hàng (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * A00, A01, D01 21.65
24 7340201_414C Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) A00, A01, D01 22.55
25 7340301_405 Kế toán A00, A01, D01 24
26 7340301_405C Kế toán (Chất lượng cao) A00, A01, D01 23.05
27 7340301_405CA Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 21.35
28 7340302_409 Kiểm toán A00, A01, D01 24.35
29 7340302_409C Kiểm toán (Chất lượng cao) A00, A01, D01 24.15
30 7340405_406 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01 23.35
31 7340405_406C Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) A00, A01, D01 22.85
32 7380101_503 Luật (Luật dân sự) A00, A01, D01 22.25
33 7380101_503C Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) A00, A01, D01 21.35
34 7380101_504 Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) A00, A01, D01 22.25
35 7380101_504C Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao) A00, A01, D01 21.8
36 7380101_504CP Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) A00, A01, D01 20.4
37 7380107_501 Luật kinh tế (Luật kinh doanh) A00, A01, D01 23.7
38 7380107_501C Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao) A00, A01, D01 23.55
39 7380107_502 Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) A00, A01, D01 24.3
40 7380107_502C Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao) A00, A01, D01 23.35

 

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) – NĂM 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 7310101_401 Kinh tế (Kinh tế học) A00, A01, D01 21.5
2 7310101_401C Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao) A00, A01, D01 19
3 7310101_403 Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) A00, A01, D01 20.5
4 7310101_403C Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (chất lượng cao) A00, A01, D01 19
5 7310106_402 Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) A00, A01, D01 23.6
6 7310106_402C Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (chất lượng cao) A00, A01, D01 23.15
7 7310108_413 Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) A00, A01, D01 18
8 7340101_407 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 22.6
9 7340101_407C Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) A00, A01, D01 21.4
10 7340101_407CA Quản trị kinh doanh (chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 20.25
11 7340115_410 Marketing A00, A01, D01 23
12 7340115_410C Marketing (chất lượng cao) A00, A01, D01 22.3
13 7340120_408 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01 23.5
14 7340120_408C Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao) A00, A01, D01 23
15 7340120_408CA Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 22
16 7340122_411 Thương mại điện tử A00, A01, D01 22.5
17 7340122_411C Thương mại điện tử (chất lượng cao) A00, A01, D01 21.2
18 7340201_404 T ài chính – Ngân hàng A00, A01, D01 20.5
19 7340201_404C Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao) A00, A01, D01 19.75
20 7340201_404CA Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 18.75
21 7340301_405 Ke toán A00, A01, D01 21.75
22 7340301_405C Ke toán (chất lượng cao) A00, A01, D01 20.4
23 7340301_405CA Ke toán (chất lượng cao bằng tiếng Anh) A00, A01, D01 19.25
24 7340302_409 Kiêm toán A00, A01, D01 22
25 7340302_409C Kiêm toán ( chất lượng cao) A00, A01, D01 21
26 7340405_406 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01 21.25
27 7340405_406C Hệ thống thông tin quản lý (chất lượng cao) A00, A01, D01 20.15
28 7380101_503 Luật dân sự A00, A01, D01 19
29 7380101_503C Luật dân sự (chất lượng cao) A00, A01, D01 19
30 7380101_504 Luật Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01 19
31 7380101_504C Luật Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao) A00, A01, D01 18.5
32 7380107_501 Luật kinh doanh A00, A01, D01 21.5
33 7380107_501C Luật kinh doanh (chất lượng cao) A00, A01, D01 21
34 7380107_502 Luật thương mại quốc tế A00, A01, D01 22
35 7380107_502C Luật thương mại quốc tế (chất lượng cao) A00, A01, D01 21.75
36 7340101_415 Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) A00, A01, D01
37 7340201_414C Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) A00, A01, D01
38 7380101_504CP Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) A00, A01, D01

 

Di An

Chia sẻ bài viết này:

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Bài viết liên quan