Loading...

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TP HCM 2020

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2020 có 4 phương thức xét tuyển

1:  Xét tuyển thẳng đối với học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển); Học sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; Học sinh trường chuyên có điểm học lực lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ khá trở lên; Học sinh có Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các Chứng chỉ quốc tế khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 31/07/2020.

2:  Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.50 điểm. Điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển được tính như sau: (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3. Ví dụ điểm môn Toán trong tổ hợp xét tuyển được tính: (điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 10 + điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 môn Toán lớp 12)/3, các môn còn lại được tính tương tự.
3: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP.HCM tổ chức năm 2020.

Sau đây là danh sách Điểm chuẩn Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 

ms

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM – 2020 

Đang cập nhật…

load

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM – NĂM 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D90 19.5
2 7510301C Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 16.5
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, C01, D90 17.5
4 7510302C Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 16
5 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, C01, D90 17.5
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D90 19.5
7 7510201C Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 17.5
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D90 19.5
9 7510203C Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 16
10 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, C01, D90 17.5
11 7510202C Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, A01, C01, D90 16
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D90 21.5
13 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, C01, D90 17
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D90 17
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D90 17
16 7540204 Công nghệ dệt, may A00, C01, D01, D90 18
17 7210404 Thiết kế thời trang A00, C01, D01, D90 17.25
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, C01, D01, D90 19.5
19 7480103C Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, C01, D01, D90 17.5
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, D07, D90 17
21 7510401C Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 16
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 18.5
23 7540101C Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 16
24 7720497 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm A00, B00, D07, D90 17
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, B00, D07, D90 17
26 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D90 17
27 7420201C Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 17
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, C02, D07 17
29 7510406C Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) A00, B00, C02, D07 17
30 7850103 Quản lý đất đai A01, C01, D01, D96 17
31 7850201 Bảo hộ lao động A01, B00, C01, D07 21.5
32 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 19
33 7340301C Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, A01, D01, D90 16.5
34 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, C01, D01, D90 18.5
35 7340201C Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) A00, C01, D01, D90 16.5
36 7340115 Marketing A01, C01, D01, D96 19.5
37 7340115C Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) A01, C01, D01, D96 17
38 7340101 Quản trị kinh doanh A01, C01, D01, D96 19.5
39 7340101C Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) A01, C01, D01, D96 17
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01, C01, D01, D96 20
41 7340120 Kinh doanh quốc tế A01, C01, D01, D96 20.5
42 7340120C Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) A01, C01, D01, D96 18
43 7340122 Thương mại điện tử A01, C01, D01, D90 19.5
44 7380107 Luật kinh tế A00, C00, D01, D96 21
45 7380108 Luật quốc tế A00, C00, D01, D96 19.5
46 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D96 19.5

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM – NĂM 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 7380107 Luật kinh tế A00.D01. D96, c00 21
2 7510301 Nhóm ngành Công nghệ Diện gôm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn và tư đông hóa A00, A01, C01, D90 18
3 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, C01.D90 16
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01.D90 19
5 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01.D90 19
6 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00t A01, C01.D90 18
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01.D90 20
8 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, C01.D90 16.5
9 7580201 Nhóm ngành Kỹ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01.D90 16.75
10 7540204 Công nghệ dệt may A00, C01, D01.D90 18
11 7210404 Thiết kế thời trang A00, C01, D01.D90 16.5
12 7480201 Nhóm ngành Công nghệ thông tin gôm 04 ngành: Công nghệ thông tinễ, Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, IIỘ thống thông tin A00, C01, D01.D90 18.75
13 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, C01, D01.D90 16
14 7510401 Nhóm ngành Công nghệ hỏa học gôm 04 chuycn ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc Ilóa dầu; Công nghệ hữu cơ Hóa dươc; Công nghe Vô cơ – Vât liệu. A00, B00, D07,090 16
15 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 18
16 7720497 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm A00, B00, D07, D90 15.5
17 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, B00, D07, D90 15.5
18 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D90 17
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D90 15.5
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D07, D90 15.5
21 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07, D90 15.5
22 7340301 Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán gôm 02 ngành: Kc toán; Kicm toán A00, C01, D01,D90 17.75
23 7340201 Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghicp A00, C01, D01, D90 17.75
24 7340115 Marketing A01.C01, 19
25 7340101 Quản trị kinh doanh A01.C01, D01, D96 18.25
26 7810201 Quản trị khách sạn A0l.C0l, 19.5
27 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A01, C01, D01, D96 18.75
28 7810103 Quản trị du lịch và lữ hành A0l.C0l, 19
29 7340120 Kinh doanh quốc tế A01.C01, D01, D96 20
30 7340122 Thương mại điện tử A01.C01, D01, D90 18
31 7380108 Luật quốc tế A00.D0l, D96, c00 18.5
32 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14t D15.D96 17.75
33 7510301C Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01.D90 16
34 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn Ihông A00, A01, C01.D90 15
35 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D90 17.5
36 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01.D90 17.5
37 7510202C Công nghệ chế lạo máy A00, A01, C01.D90 16.25
38 7480103C Kỹ thuật phần mềm A00, C01, D01.D9Ò 16
39 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, B00, D07,090 15
40 7540101C Công nghệ thực phẳm A00, B00, D07, D90 15
41 7510406C Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D90 15
42 7850101 Quản lý tài nguycn và môi trường A00, B00, D07, D90 15.5
43 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07, D90 15.5
44 7340301 Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán A00, C01, D01.D9Ò 17.75
45 7340201 Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghicp A00, C01, D01, D90 17.75
46 7340115 Marketing A01.C01,D01.D96 19
47 7340101 Quản trị kinh doanh A01.C01, D01, D96 18.25
48 7810201 Quản trị khách sạn A0l, C0l,D01.D96 19.5
49 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A01, C01, D01, D96 18.75
50 7810103 Quản trị du lịch và lữ hành A0l, C01, D01, D96 19
51 7340120 Kinh doanh quốc tế A01.C01, D01, D96 20
52 7340122 ‘ITiương mại điện tử A01.C01, D01, D90 18
53 7380108 Luật quốc tế A00.D0l, D96, c00 18.5
54 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14t D15.D96 17.75
55 Chương trình chất lượng cao
56 7510301C Công nghệ kỹ thuật điện, điện lử A00, A01, C01.D90 16
57 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn Ihông A00, A01, C01.D90 15
58 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D90 17.5
59 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01.D90 17.5
60 7510202C Công nghệ chế lạo máy A00, A01, C01.D90 16.25
61 7480103C Kỹ thuật phần mềm A00, C01, D01.D9Ò 16
62 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, B00, D07,090 15
63 7540101C Công nghệ thực phẳm A00, B00, D07, D90 15
64 7510406C Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D90 15

==>> Thông báo Tuyển Sinh Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 2020 

Di An

Chia sẻ bài viết này:

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Bài viết liên quan