Loading...

Danh Sách Tổng Hợp Các Trường Đại Học Khối Quân Đội – Công An

DANH SÁCH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN KHỐI QUÂN ĐỘI – CÔNG AN

CLICK VÀO TRƯỜNG LỰA CHỌN ĐỂ XEM THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Danh sách các trường đại học khối  Quân Đội

STT Tên Trường Mã Trường Loại Hình
1 Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự KQH/DQH Công lập
2 Học Viện Quân Y YQH/DYH Công lập
3 Học Viện Khoa Học Quân Sự NQH/DNH Công lập
4 Học Viện Biên Phòng BPH Công lập
5 Học Viện Hậu Cần HEH/HFH Công lập
6 Học Viện Phòng Không – Không Quân PKH Công lập
7 Học Viện Hải Quân HQH Công lập
8 Trường Đại Học Chính Trị (Trường Sĩ Quan Chính Trị) LCH Công lập
9 Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn) LAH Công lập
10 Trường Sĩ Quan Lục Quân 2( ĐH Nguyễn Huệ) LBH Công lập
11 Trường Sĩ Quan Pháo Binh PBH Công lập
12 Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp TGH Công lập
13 Trường Sĩ Quan Đặc Công DCH Công lập
14 Trường Sĩ Quan Phòng Hóa HGH Công lập
15 Trường Sĩ Quan Công Binh SNH/ZCH Công lập
16 Trường Sĩ Quan Thông Tin TTH/TCU Công lập
17 Trường Sĩ Quan Không Quân KGH/KGC Công lập
18 Trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội ZNH Công lập
19 Trường Sĩ Quan Kỹ Thuật QS Vinhempich (ĐH Trần Đại Nghĩa) VPH/ZPH Công lập

Danh sách các trường đại học khối Công An

STT Tên Trường Mã Trường Loại hình
1 Học Viện An Ninh Nhân Dân ANH Công lập
2 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân CSH Công lập
3 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân HCA Công lập
4 Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân ANS Công lập
5 Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân CSS Công lập
6 Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy PCH/PCS Công lập
7 Trường Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân HCB/HCN Công lập
Chia sẻ bài viết này: