Loading...

Danh Sách Các Trường Đại Học Khu Vực Miền Bắc

DANH SÁCH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC MIỀN BẮC

CLICK VÀO TRƯỜNG LỰA CHỌN ĐỂ XEM THÔNG BÁO TUYỂN SINH

STT Tên trường Mã trường Loại hình
1 Trường  Đại học Thái Nguyên DT Công lập
2 Trường Đại học Kinh tế – Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) DTE Công lập
3 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) DTK Công lập
4 Trường Đại học Nông Lâm ( ĐH Thái Nguyên) DTN Công lập
5 Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên ) DTS Công lập
6 Trường Đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên ) DTY Công lập
7 Trường Đại học CNTT và Truyền thông  (ĐH Thái Nguyên) DTC Công lập
8 Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên ) DTZ Công lập
9 Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) DTF Công lập
10 Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) DTQ Công lập
11 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cao DTP Công lập
12 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh DDM Công lập
13 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì VUI Công lập
14 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định YDD Công lập
15 Trường Đại học Hạ Long HLU Công lập
16 Trường Đại học Hải Dương DKT Công lập
17 Trường Đại học Hải Phòng THP Công lập
18 Trường Đại học Hàng Hải HHA Công lập
19 Trường Đại học Hồng Đức HDT Công lập
20 Trường Đại Học Hoa Lư DNB Công lập
21 Trường Đại học Hùng Vương THV Công lập
22 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương DKY Công lập
23 Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang DBG Công lập
24 Trường Đại học Sao Đỏ SDU Công lập
25 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 SP2 Công lập
26 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên SKH Công lập
27 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định SKN Công lập
28 Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh DFA Công lập
29 Trường Đại học Tân Trào TQU Công lập
30 Trường Đại học Tây Bắc TTB Công lập
31 Trường Đại học Thái Bình DTB Công lập
32 Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh TDB Công lập
33 Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa DVD Công lập
34 Trường Đại học Việt Bắc DVB Công lập
35 Trường Đại học Y Hải Phòng YPB Công lập
36 Trường Đại học Y Thái Bình YTB Công lập
37 Trường Đại học Chu Văn An DCA Dân lập
38 Trường Đại học Công nghệ Đông Á DDA Dân lập
39 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng DHP Dân lập
40 Trường Đại học Hà Hoa Tiên DHH Dân lập
41 Trường Đại học Kinh Bắc UKB Dân lập
42 Trường Đại học Thành Đông DDB Dân lập
43 Trường Đại học Trưng Vương DVP Dân lập
Chia sẻ bài viết này: