Loading...

Học Viện Nông Lâm Việt Nam Thông Báo Tuyển Sinh 2021

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG

HỌC VIỆN NÔNG LÂM VIỆT NAM

hoc vien nong lam viet nam

Kí hiệu trường: HVN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Học Viện Nông Lâm Việt Nam là một trường trực thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn được thành lập năm 1956. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển trường luôn là một trường trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp của nước ta có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ khác. Góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Năm 2021, Học Viện Nông Lâm Việt Nam thông báo tuyển sinh các chuyên ngành và chỉ tiêu cụ thể như sau:

Mã nhóm/

Tên nhóm

Mã ngành Ngành Tổ hợp xét tuyển

HVN02 –

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật – Bảo vệ thực vật

A00, B00, B08, D01

Khoa học cây trồng

– Khoa học cây trồng

– Chọn giống cây trồng

– Khoa học cây dược liệu

A00, B00, B08, D01
Nông nghiệp

– Nông học

– Khuyến nông

A00, B00, B08, D01

HVN03 –

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi

– Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi

– Khoa học vật nuôi

A00, A01, B00, D01
Chăn nuôi thú y – Chăn nuôi thú y A00, A01, B00, D01

HVN04 –

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00, A01, C01, D01

Kỹ thuật điện

– Hệ thống điện

– Điện công nghiệp

A00, A01, C01, D01
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01

HVN05 –

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô – Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01
Kỹ thuật cơ khí

– Cơ khí nông nghiệp

– Cơ khí thực phẩm

– Cơ khí chế tạo máy

A00, A01, C01, D01

HVN06 –

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

– Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che

– Thiết kế và tạo dựng cảnh quan

– Marketing và thương mại

– Nông nghiệp đô thị

A00, A09, B00, C20

HVN07 –

Công nghệ

sinh học

Công nghệ sinh học – Công nghệ sinh học
– Công nghệ sinh học nấm ăn vànấm dược liệu

A00, B00, B08, D01

Công nghệ sinh dược – Công nghệ sinh dược A00, B00, B08, D01

HVN08 –

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Công nghệ thông tin – Công nghệ thông tin
– Công nghệ phần mềm
– Hệ thống thông tin
– An toàn thông tin

A00, A01, A09, D01,

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

– Mạng máy tính

– Truyền thông

A00, A01, A09, D01
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo – Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo A00, A01, A09, D01

HVN09 –

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Công nghệ sau thu hoạch – Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D01
Công nghệ thực phẩm

– Công nghệ thực phẩm

– Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm

A00, A01, B00, D01
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm – Công nghệ và kinh doanh thực phẩm A00, A01, B00, D01

HVN10 –

Kế toán

– Tài chính

Kế toán – Kế toán kiểm toán
– Kế toán
A00, A09, C20, D01
Tài chính – Ngân hàng – Tài chính – Ngân hàng A00, A09, C20, D01

HVN11 –

Khoa học đất – dinh dưỡng

cây trồng

Khoa học đất – Khoa học đất A00, B00, B08, D07
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng – Phân bón và dinh dưỡng cây trồng A00, B00, B08, D07

HVN12 –

Kinh tế

và quản lý

Kinh tế – Kinh tế
– Kinh tế phát triển
A00, C04, D01, D10
Kinh tế đầu tư – Kinh tế đầu tư
– Kế hoạch và đầu tư
A00, C04, D01, D10
Kinh tế tài chính – Kinh tế tài chính A00, C04, D01, D10
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực – Quản lý và phát triển nguồn nhân lực A00, C04, D01, D10
Quản lý kinh tế – Quản lý kinh tế A00, C04, D01, D10
Kinh tế số – Kinh tế và kinh doanh số A00, C04, D01, D10

HVN14 –

Luật

Luật – Luật kinh tế A00, C00, C20, D01

HVN15 –

Khoa học

môi trường

Khoa học môi trường – Khoa học môi trường

A00, B00, D01, D07

HVN16 –

Công nghệ

hóa học và

môi trường

Công nghệ kỹ thuật hóa học

– Hóa học các hợp chất thiên nhiên

– Hóa môi trường

A00, B00, D01, D07
Công nghệ kỹ thuật môi trường – Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D01, D07

HVN17 –

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh – Ngôn ngữ Anh D01, D07, D14, D15

HVN18 –

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao – Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, B08, D01

HVN19 –

Quản lý đất đai và bất động sản

Quản lý đất đai – Quản lý đất đai
– Công nghệ địa chính
A00, A01, B00, D01
Quản lý tài nguyên và môi trường – Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D01
Quản lý bất động sản – Quản lý bất động sản A00, A01, B00, D01

HVN20 –

Quản trị

kinh doanh

và du lịch

Quản trị kinh doanh – Quản trị kinh doanh
– Quản trị marketing
– Quản trị tài chính
A00, A09, C20, D01
Thương mại điện tử – Thương mại điện tử A00, A09, C20, D01
Quản lý và phát triển du lịch – Quản lý và phát triển du lịch A00, A09, C20, D01
HVN21 – Logistic & quản lý chuỗi cung ứng Logistic & quản lý chuỗi cung ứng – Logistic & quản lý chuỗi cung ứng A00, A09, C20, D01

HVN22 –

Sư phạm

Công nghệ

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

– Sư phạm KTNN hướng giảng dạy

– Sư phạm KTNN và khuyến nông

A00, A01, B00, D01

Sư phạm Công nghệ

– Sư phạm Công nghệ

A00, A01, B00, D01

HVN23 –

Thú y

Thú y

– Thú y

A00, A01, B00, D01

HVN24 –

Thủy sản

Bệnh học thủy sản

– Bệnh học thủy sản

A00, B00, D01, D07

Nuôi trồng thủy sản

– Nuôi trồng thủy sản

A00, B00, D01, D07

HVN25 –

Xã hội học

Xã hội học

– Xã hội học

A00, C00, C20, D01

1.Khu vực tuyển sinh

Học Viện tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2.Phương thức tuyển sinh

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tiêu chí xét tuyển thẳng áp dụng theo Đề án của Học viện đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 và các năm trước, đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

(a) Tham gia đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế gồm Olympic, khoa học và kỹ thuật; thí sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, các môn thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong các môn thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố;

(b) Học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS 4.0 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, TOEFL ITP 450 điểm, A2 Key (KET) Cambridge English hoặc có một trong các chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS.

(c) Học lực đạt loại giỏi từ 1 năm học hoặc loại khá từ 4 học kỳ trở lên tại các trường THPT và có điểm trung bình chung một năm học môn Công nghệ hoặc Tiếng Anh hoặc Tin học đạt từ 8,0 trở lên.

(d) Người nước ngoài/Người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.

 • Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ).

– Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với đợt 1, 2) hoặc lớp 12 (đối với đợt 3) theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,0 điểm trở lên.

 • Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc kết quả thi THPT quốc gia các năm trước (theo quy định, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án của Học viện).

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là không điểm. Học viện sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Thí sinh chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ sau:

  • Phiếu đăng kí xét tuyển cao đẳng, đại học theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục.
  • 1 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận để nhà trường gửi kết quả xét tuyển.
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.

4. Hình thức và thời gian nộp hồ sơ

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào học viện có thể nộp hồ sơ theo 1 trong 3 cách sau:

  • Đăng kí xét tuyển trực tuyến theo địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
  • Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện: thí sinh ở xa có thể chuẩn bị hồ sơ và chuyển về trường. Thời gian nộp hồ sơ sẽ được căn cứ theo dấu của bưu điện
  • Nộp trực tiếp tại trường: Thí sinh đến tận trường làm hồ sơ và thủ tục.
 • Thời gian nộp hồ sơ theo quy định của Bô Giáo dục và Đào tạo

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

Phòng Quản Lý Đào Tạo – Học Viện Nông Lâm Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

Website: http://www.vnua.edu.vn/

Chia sẻ bài viết này:

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Bài viết liên quan