Loading...

Học phí

Học phí Đại học Mở 2024 – 2025

Học phí Đại học Mở 2024 – 2025 11/12/2021 | 9:28 pm

Với 2 cơ sở là Đại học mở Hà Nội và Đại học mở Thành Phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, mức Học phí đại học Mở trung bình là 16 triệu đồng một năm. Đây là mức thu thấp nhất trong số 23 trường đại học tự chủ tại ...

Với 2 cơ sở là Đại học mở Hà Nội và Đại học mở Thành Phố Hồ Chí Minh. Năm ...

Học phí Học Viện Tài Chính 2022 – 2023

Học phí Học Viện Tài Chính 2022 – 2023 11/12/2021 | 10:52 pm

Năm học 2022 - 2023 Trường Học viện Tài Chính (HVTC) đào tạo hệ Đại học chính quy với học phí là 15 triệu đồng / 1 năm học. Như vậy tổng số học phí trong 4 năm học là 60 triệu đồng. Ngoài chương trình đào tạo chuẩn, còn ...

Năm học 2022 - 2023 Trường Học viện Tài Chính (HVTC) đào tạo hệ Đại học chính quy với học ...

Học phí Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2022 – 2023

Học phí Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2022 – 2023 11/12/2021 | 8:24 pm

Là một trường đại học trọng điểm có sứ mệnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị, Tài chính... Hàng năm lượng quan tâm về trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) là rất lớn. Trong đó Học ...

Là một trường đại học trọng điểm có sứ mệnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ...