Loading...

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM được thành lập từ 07/9/1953 . Là một trong những trường trọng điểm về đào tạo nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, thành viên của tập đoàn BCVT Việt Nam. Sau đây là Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông:

hvcnbcvt

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TPHCM – 2020 

Đang cập nhật…

load

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TPHCM – NĂM 2019

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật điện tử viễn thông A00, A01 17 TTNV <= 2
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01 17 TTNV <= 4
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 22 TTNV <= 6
4 7480202 An toàn thông tin A00, A01 20 TTNV = 0
5 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00, A01, D01 21 TTNV <= 6
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 19.7 TTNV <= 3
7 7340115 Marketing A00, A01, D01 21.2 TTNV <= 6
8 7340301 Kế toán A00, A01, D01 18 TTNV <= 12

 

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TPHCM – NĂM 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS)
2 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00, A01 17 (Cơ sở đào tạo phía Nam) TTNV <= 7
3 7510301 Công nghệ KT Điện, điện tử A00, A01 16.5 (Cơ sở đào tạo phía Nam)TTNV <= 10
4 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 20.25 (Cơ sở đào tạo phía Nam) TTNV <= 8
5 7480202 An toàn thông tin A00, A01 19 (Cơ sở đào tạo phía Nam) TTNV <= 7
6 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00, A01, D01 19.25  (Cơ sở đào tạo phía Nam) TTNV <= 8
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 18.2  (Cơ sở đào tạo phía Nam) TTNV <= 9
8 7340115 Marketing A00, A01, D01 19.3 (Cơ sở đào tạo phía Nam)  TTNV <= 7
9 7340301 Kế toán A00, A01, D01 17 (Cơ sở đào tạo phía Nam)  TTNV <= 12

 

Di An

Chia sẻ bài viết này:

1 Bình luận

  1. Trường có ký túc xá cho sinh viên k ah

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Bài viết liên quan