Loading...

Quy chế tuyển sinh

Cập nhật nhanh nhất các quy chế về việc đào tạo cũng như tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói chung và các trường đại học, cao đẳng nói riêng trên địa bàn cả nước

Quy chế đào tạo – tuyển sinh

Quy Chế Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học, Cao Đẳng (Phần 3)

Quy Chế Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học, Cao Đẳng (Phần 3) 17/02/2017 | 2:26 am

Sau hai phần của quy chế chúng ta đã biết được những thông tin chi tiết về thông tư 55 về tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học. Phần 3 cũng là phần cuối chúng ta đi tìm hiểu về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo ...

Sau hai phần của quy chế chúng ta đã biết được những thông tin chi tiết về thông tư 55 ...

Quy Chế Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học, Cao Đẳng (Phần 1)

Quy Chế Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học, Cao Đẳng (Phần 1) 15/02/2017 | 2:48 am

Thông tư 55 quy định về tuyển sinh liên thông đại học cao đẳng được sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2015 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 4/6/2015. >> Liên thông đại học thương mại 2018 >> Liên thông học viện tài chính 2018 Theo thông tư 55 ngày 25/12/2015 của Bộ ...

Thông tư 55 quy định về tuyển sinh liên thông đại học cao đẳng được sửa đổi bổ sung ngày ...

Đại Học Mỏ-Địa Chất Tuyển Sinh 2020

Đại Học Mỏ-Địa Chất Tuyển Sinh 2020 14/10/2016 | 4:46 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT  Kí hiệu trường: MDA THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  NĂM 2020 Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất ban đầu từ một khoa của Đại Học Bách Khoa tách ra. Sau hơn 40 năm xây dựng ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT  Kí hiệu trường: MDA THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC, ...

Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam Thông Báo Tuyển Sinh 2020 10/10/2016 | 10:07 am

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM Kí hiệu trường: HTN THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam là đơn vị trực thuộc Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngày 15/10/1956 lớp ...

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM Kí hiệu trường: HTN THÔNG BÁO ...