Loading...

Danh sách các trường đại học công lập, dân lập ở Hà Nội

Tổng hợp danh sách các trường đại học công lập và dân lập trên địa bàn Hà Nội. Cập nhật nhanh nhất chính xác nhất các thông báo tuyển sinh qua từng năm học

TP.Hà Nội

Đại Học Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị Thông Báo Tuyển Sinh 2020 26/10/2016 | 3:55 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ Kí hiệu trường: DCQ THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HOC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị được thành lập từ năm 2007, đến năm 2014 trường đã nhận được sự ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ Kí hiệu trường: DCQ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ...

Đại Học Thành Đô Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Thành Đô Thông Báo Tuyển Sinh 2020 26/10/2016 | 3:27 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Kí hiệu trường: TDD THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Đại Học Thành Đô là ngôi trường tư thục đầu tiên đào tạo ở bậc đại học trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Kí hiệu trường: TDD THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...

Đại Học Thành Tây Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Thành Tây Thông Báo Tuyển Sinh 2020 26/10/2016 | 2:07 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÀNH TÂY Kí hiệu trường: DTA THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại Học Thành Tây là cơ sơ giáo dục do các nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÀNH TÂY Kí hiệu trường: DTA THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...

Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội Tuyển Sinh 2020

Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội Tuyển Sinh 2020 25/10/2016 | 9:52 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI Kí hiệu trường: FBU THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nôi là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI Kí hiệu trường: FBU THÔNG BÁO TUYỂN SINH ...

Đại Học Bắc Hà Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Bắc Hà Thông Báo Tuyển Sinh 2020 25/10/2016 | 9:15 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẮC HÀ Kí hiệu trường: DBH THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Với tôn chỉ hoạt động "Thành người - Thành Tài - Thành Đạt " trường Đại học Bắc Hà đang là một trong những cơ sở đào tạo có ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẮC HÀ Kí hiệu trường: DBH THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...

Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh 2020 25/10/2016 | 7:38 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Kí hiệu trường: DQK THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội được thành lập từ tháng 6 năm 1996. Trường luôn xác định mục tiêu ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Kí hiệu trường: DQK THÔNG BÁO TUYỂN SINH ...

Đại Học Hòa Bình Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Hòa Bình Thông Báo Tuyển Sinh 2020 25/10/2016 | 6:49 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÒA BÌNH Kí hiệu trường: HBU THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Hòa Bình với sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp và xã hội và đảm bảo đầu ra cho ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÒA BÌNH Kí hiệu trường: HBU THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...

Đại Học FPT Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học FPT Thông Báo Tuyển Sinh 2020 25/10/2016 | 4:31 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC FPT Kí hiệu trường:  FPT THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại hoc FPT được thành lập từ năm 2006, với sứ mệnh "cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học mở mang bờ cõi trí tuệ ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC FPT Kí hiệu trường:  FPT THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM ...

Đại Học Đại Nam Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Đại Nam Thông Báo Tuyển Sinh 2020 24/10/2016 | 4:25 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐẠI NAM Kí hiệu trường: DDN THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Đại Nam được thành lập theo quyết định của thủ tướng chính phủ vào năm 2007, trường trục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐẠI NAM Kí hiệu trường: DDN THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...

Đại Học Thăng Long Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Thăng Long Thông Báo Tuyển Sinh 2020 22/10/2016 | 9:15 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THĂNG LONG Kí hiệu trường: DTL THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Đại học Thăng Long là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên của nước Việt Nam ta. Trường có nhiệm vụ đào tạo đa ngành ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THĂNG LONG Kí hiệu trường: DTL THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...