Loading...

Tổng Hợp Danh Sách Các Trường Đại Học Trên Địa Bàn Cả Nước

Tổng hợp danh sách các trường đại học công lập và dân lập trên địa bàn cả nước. Cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất thông báo tuyển sinh của các trường

Đại học

Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM Thông Báo Tuyển Sinh 2020 09/02/2017 | 8:04 am

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường: DSD THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sư nghiệp trực thuộc ...

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kí hiệu ...

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020 09/02/2017 | 7:55 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường: SPK THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển trên cơ sở Ban Cao ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường: SPK THÔNG BÁO ...

Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020 09/02/2017 | 7:44 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường: SPS THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1976 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường: SPS THÔNG BÁO TUYỂN ...

ĐH Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TH.HCM Tuyển Sinh 2020

ĐH Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TH.HCM Tuyển Sinh 2020 09/02/2017 | 7:29 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường: STS THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể Thao TP. Hồ Chí Minh tiền thân là trường Sư phạm Thể ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường: ...

Đại Học Tài Chính – Marketing Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Tài Chính – Marketing Thông Báo Tuyển Sinh 2020 09/02/2017 | 7:17 am

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING Kí hiệu trường: DMS THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Tài Chính – Marketing tiền thân là Trường cán bộ Vật giá Trung ương tại Miền Nam được thành lập năm 1976 theo quyết định của ...

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING Kí hiệu trường: DMS THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...

Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020 09/02/2017 | 7:08 am

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Kí hiệu trường: DTM THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh là trường đại học công lập duy nhất khu vực phía Nam trực ...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Kí hiệu trường: DTM THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ...

Đại Học Thể Dục Thể Thao TP. Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Thể Dục Thể Thao TP. Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020 09/02/2017 | 6:58 am

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường: TDS THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 2008, tiền thân là ...

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kí hiệu ...

Đại Học Tôn Đức Thắng Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Tôn Đức Thắng Thông Báo Tuyển Sinh 2020 09/02/2017 | 6:46 am

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG Kí hiệu trường: DTT THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiền thân là trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, được thành lập năm 1997 ...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG Kí hiệu trường: DTT THÔNG BÁO TUYỂN SINH ...

Đại Học Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020 09/02/2017 | 4:53 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường:VHS THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại học Văn hóa Thành Phố Hồ Chí Minh  được thành lập năm 2005 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiền ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường:VHS THÔNG BÁO TUYỂN SINH ...

Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Thông Báo Tuyển Sinh 2020 09/02/2017 | 4:40 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường:  YDS THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1976  trên cơ sở hợp nhất y khoa đại học ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH Kí hiệu trường:  YDS THÔNG BÁO TUYỂN SINH ...