Loading...

Danh Sách Các Trường Cao Đẳng Khu Vực TP.Hồ Chí Minh

DANH SÁCH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG

CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CLICK VÀO TRƯỜNG LỰA CHỌN ĐỂ XEM THÔNG BÁO TUYỂN SINH

STT Tên trường Mã trường Loại hình
1 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức CCO Công lập
2 Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM CES Công lập
3 Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM CDE Công lập
4 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 3 CGS Công lập
5 Trường Cao đăng Giao thông vận tải TP.HCM CGT Công lập
6 Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại CKD Công lập
7 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP.HCM CPL Công lập
8 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM CCS Công lập
9 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM CEP Công lập
10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng CKC Công lập
11 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng CKP Công lập
12 Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 CPS Công lập
13 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM CM3 Công lập
14 Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan CTS Công lập
15 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM CVN Công lập
16 Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn CVS Dân lập
17 Trường Cao đẳng Viễn Đông CDV Dân lập
18 Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 CXS Dân lập
19 Trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức CHD Dân lập
20 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân CVX Dân lập
21 Trường Cao đẳng Kinh tế  – Kỹ thuật Miền Nam CKM Dân lập
22 Trường Cao đẳng Kinh tế  – Công nghệ TP.HCM CET Dân lập
23 Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn CSG Dân lập
24 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM CDC Dân lập
25 Trường Cao đẳng Bách Việt CBV Dân lập
26 Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và quản trị doanh nghiệp CBC Dân lập
Chia sẻ bài viết này: