Loading...

Danh Sách Các Trường Cao Đẳng Khối Quân Đội – Công An

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG

CAO ĐẲNG THUỘC KHỐI NGÀNH QUÂN ĐỘI CÔNG AN

CLICK VÀO TRƯỜNG LỰA CHỌN ĐỂ XEM THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Danh sách các trường cao đẳng khối Quân Đội

STT Tên Trường Mã Trường Tỉnh Thành
1 Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng QPH Hà Nội
2 Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kỹ Thuật Ô tô COT Hà Nội

Danh sách các trường cao đẳng khối Công An

STT Tên Trường Mã Trường Tỉnh Thành
1 Trường Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân I AD1 Hà Nội
2 Trường Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân II AD2 Đồng Nai
3 Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân I CD1 Hà Nội
4 Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II CD2 TP. Hồ Chí Minh
Chia sẻ bài viết này: