Loading...

Danh sách các trường cao đẳng công lập, dân lập khu vực Miền Bắc

Tổng hợp danh sách các trường cao đẳng công lập và dân lập khu vực Miền Bắc. Cập nhật nhanh nhất, chi tiết nhất các thông báo tuyển sinh, hình thức tuyển sinh , chỉ tiêu từng ngành của từng trường một

Miền Bắc

Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa Thông Báo Tuyển Sinh

Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa Thông Báo Tuyển Sinh 06/02/2017 | 4:22 am

SỞ Y TẾỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA Kí hiệu trường: CYT THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM  Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa được thành lập vào những năm đầu thập kỉ 60 của thể kỷ XX với tên gọi ...

SỞ Y TẾỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA Kí hiệu trường: CYT THÔNG BÁO TUYỂN ...

Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc Thông Báo Tuyển Sinh 2020 06/02/2017 | 3:45 am

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC Kí hiệu trường: CDP THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc được thành lập từ năm 1962, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển trường ...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC Kí hiệu trường: CDP THÔNG BÁO TUYỂN SINH ...

Cao Đẳng ASEAN Thông Báo Tuyển Sinh

Cao Đẳng ASEAN Thông Báo Tuyển Sinh 23/11/2016 | 9:48 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN Kí hiệu trường: CSA THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Trường Cao đẳng Asean là cơ sở đào tạo đa ngành đa nghề trong đó ngành dược và ngành điều dưỡng là hai ngành mũi nhọn của nhà trường, ngoài ra ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN Kí hiệu trường: CSA THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Trường ...

Cao Đẳng Dược Phú Thọ Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Cao Đẳng Dược Phú Thọ Thông Báo Tuyển Sinh 2020 23/11/2016 | 8:45 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ Kí hiệu trường: CDU THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĂM 2020 Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ tiền thân là trường Trung học kỹ thuật Dược Phú Thọ. Với những giá trị cốt lõi lấy chất lượng giáo ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ Kí hiệu trường: CDU THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG ...

Cao Đẳng Công Nghệ Bắc Hà Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Cao Đẳng Công Nghệ Bắc Hà Thông Báo Tuyển Sinh 2020 23/11/2016 | 8:13 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Kí hiệu trường: CBH THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bắc Hà là trường có mô hình đào tạo đa ngành và đa cấp. Trường là nơi đào tạo và cung ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Kí hiệu trường: CBH THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ...

Cao Đẳng Ngoại Ngữ Công Nghệ Việt Nhật Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Cao Đẳng Ngoại Ngữ Công Nghệ Việt Nhật Thông Báo Tuyển Sinh 2020 23/11/2016 | 7:34 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT Kí hiệu trường: CNC THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Công Nghệ Việt Nhật là trường nằm trong hệ thống giáo dục Quốc dân. Trường lấy việc đáp ứng ...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT Kí hiệu trường: CNC THÔNG BÁO TUYỂN SINH ...

Cao Đẳng Y Tế Yên Bái Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Cao Đẳng Y Tế Yên Bái Thông Báo Tuyển Sinh 2020 23/11/2016 | 5:04 am

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ YÊN BÁI  Kí hiệu trường: YYB THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Cao Đẳng Y Tế Yên Bái tiền thân là trường Trung cấp Y sỹ Yên Bái được thành lập từ năm 1966. Với 50 ...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ YÊN BÁI  Kí hiệu trường: YYB THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ...

Cao Đẳng Y Tế Sơn La Thông Báo Tuyển Sinh

Cao Đẳng Y Tế Sơn La Thông Báo Tuyển Sinh 23/11/2016 | 4:31 am

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ SƠN LA Kí hiệu trường: YSL THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM  Trường Cao đẳng Y tế Sơn La được thành lập vào năm 2009 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thân của ...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ SƠN LA Kí hiệu trường: YSL THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ...

Cao Đẳng Y Tế Hưng Yên Thông Báo Tuyển Sinh

Cao Đẳng Y Tế Hưng Yên Thông Báo Tuyển Sinh 23/11/2016 | 3:49 am

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN   Kí hiệu trường: CHY THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Trường Cao Đẳng Y Tế Hưng Yên là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chịu sự quản lý hành chính ...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN   Kí hiệu trường: CHY THÔNG BÁO TUYỂN SINH ...

Cao Đẳng Y Tế Điện Biên Thông Báo Tuyển Sinh 2017

Cao Đẳng Y Tế Điện Biên Thông Báo Tuyển Sinh 2017 23/11/2016 | 3:15 am

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN Kí hiệu trường: CDY THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 Trường Cao Đẳng  Y tế Điện Biên là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Sở Y Tế Tỉnh Điện Biên. Trường có nhiệm vụ ...

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN Kí hiệu trường: CDY THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ...