Loading...

Điểm chuẩn các trường ĐH Tại Hà Nội

Điểm chuẩn Học viện Phụ Nữ Việt Nam 2021

Điểm chuẩn Học viện Phụ Nữ Việt Nam 2021 21/05/2020 | 5:20 am

Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập vào ngày 18/10/2012; Kế thừa sự phát triển hơn 50 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương. Trường có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ ...

Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập vào ngày 18/10/2012; Kế thừa sự phát triển hơn 50 năm ...